Судова експертиза

Доволі часто в підприємтв, установ та організацій в процесі фінансово-господарської діяльності або під час взаємодії з органами державного фінансового контролю, правоохоронними або судовими органами, а також в приватних осіб виникає необхідність отримати висновок експерта за результатами проведенняя судово-економічної експертизи

Консалтингова компанія «ЛіГА» в спектрі своіх професійних послуг має також послугу щодо проведення судово-економічної експертизи атестованим Мінюстом судовим експертом. Ми проводимо експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звтності; експертизу документів про економічну діяльність підприємств та організацій; експертизу документів фінансово-кредитних операцій.

Від вас – надання оригіналів документів або належним чином завірених їх копій. Від нас – якісні та професійні відповіді на поставлені на експертизу питання в оптимальні терміни.

Догори